SOPIANAE - Baranya megyei római kori emlékeinek bemutatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sopianae – Baranya megyei római kori leletei című állandó régészeti kiállítás megvalósításához kapcsolódó folyamatot 2013 júniusában indította el. A több szakaszból álló pályázati folyamat első lépéseként az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet alapján 2013. június 28. napján nyújtotta be az előkészítésre vonatkozó pályázatot a Magyar Államkincstár felé.

A Minisztérium 2013. október 16. napján kelt levelében értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az állandó régészeti kiállítás előkészítését 5 millió forint támogatásban részesítik. A támogatás felhasználásával a Cella Septichora makett restaurálására és Pécs ókori múltját bemutató élethű, interaktív 3D grafika elkészítésére nyílt lehetőség.

Az állandó kiállítás megvalósításának második lépéseként 2014. február 7-én a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján, immáron a megvalósítás I. ütemére vonatkozóan került benyújtásra a pályázat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkára támogatói döntése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az állandó régészeti kiállítás I. ütemének megvalósítása érdekében 10 millió forint támogatásban részesült.

A támogatás révén teljes körűen elkészült az állandó kiállítás kiviteli terve és a galériában  látható látványterven 3-as 5-ös és 6-os számú termek berendezésére is sor kerül.

A 2015-ben benyújtott pályázat – a megvalósítás II. üteme – célja az I. ütemben nem szereplő külső terek, 1, 2, 4, 7, 8 helyiségek berendezése és a mosdók kialakítása és a kapcsolódó munkák elvégzése, a kiállítandó tárgyak konzerválása, restaurálása, kapcsolódó kiadványok és marketing feladatok elvégzése.

A 2015-ben benyújtott pályázat összköltségvetése bruttó 31 363 920 Ft, a II. ütemmel kapcsolatos döntés 2015 őszén várható.

SOPIANAE - Baranya megyei római kori emlékeinek bemutatása , SOPIANAE-I.-II.-III.
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Pályázat benyújtása 2013. június 28.
Elszámolható projektköltség 31 363 920 Ft
Igényelt támogatás 28 227 528 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák