Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti hatékonyságának modernizálása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 153/2013. (05.16.) számú határozatában hagyta jóvá a „PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK MODERNIZÁLÁSA” című pályázat benyújtását az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok részére” című konstrukcióra. A Közgyűlés a pályázat elkészítésével a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. bízta meg.

A PVF Zrt. által elkészített pályázat céljai a következőek:
 

I. Cél: hatékony szervezeti működés és integráció Pécsett:
- Eredményes szervezeti működés (amelynek részterületei a teljes körű szervezet kataszter, az áttekinthető, egységesített szervezeti rendszer, valamint az elégséges felszerelés): megállapítható, hogy a reformprogram elemeinek adaptálásában ezek a szempontok jelenleg nem tudnak érvényesülni, hiszen nincs egy olyan belső értékelés (vizsgálat, tanulmány), amely alapján a hatékony integrációt meg lehetne valósítani.
 

II. Cél: PMJVÖ feladatainak optimalizálása
- Feladatrendszer megújítása (teljes körű feladatkataszter, formai és tartalmi dereguláció, stratégiai tervezés megújítása) - az 1. pontban jelzettekhez hasonlóan itt sem létezik egy olyan koherens szakmai helyzetértékelő és javaslattevő anyag, amely alapján a feladatrendszer megújulhat.  Különösen igaz ez a deregulációra, amelynek rendszerbe emelésével hatékonyan csökkenthető nemcsak az ügyintézés reakcióideje, de az integráció (és így belső adatmigráció) révén a döntéshozatal is jelentősen rövidül. Addig azonban, amíg Pécs MJVÖ-re vonatkozóan egy átfogó, a hatékonyság szempontjain alapuló tanulmány nem áll rendelkezésre, az optimalizálás is várat magára. A tevékenység alapvetően a hivatal és intézmények belső feladatrendszerére vonatkozik.
 

III. Cél: Racionális belső működés
- Belső eljárások megalapozása és racionalizálása (sztenderdizálás, minőségi jogalkotás, visszacsatolás, monitoring, értékelés): a Magyary Program kiemelten kezeli a közigazgatási működés minőségi fejlesztését. Ez a folyamat lényegében egy komplett minőségbiztosítási eljárásnak feleltethető meg, ugyanazokkal az állomásokkal, amelyekben helyez kapnak a minőségi standarok (ezek biztosítják az ügyintézés és ügykezelés, állandóan magas színvonalát), a szabályalkotás és a kontrolling. Pécsett a létező belső eljárási folyamat ezeknek a kritikus feltételeknek nem felel meg.
 

IV. Cél: Lakosságbarát önkormányzat
- Ügyfélkapcsolatok javítása (ügyfélközpontú szolgáltatások, kezdeményező kommunikáció, konzultáció): A fenti 3 tényező alapvetően határozza meg az belső és a lakossági/közületi ügyintézés minőségét. Pécsett ez a folyamat csak részben történt meg, ráadásul az új reformkihívások okán elsődleges cél az elektronikus ügyintézés - korábbiaknál intenzívebb - fejlesztése is.
 

V. Cél: "Az önkormányzat vonzó munkahely"
- Ez alapvetően az igazgatási rendszer HR-állományának reformálását jelenti, amelybe beletartozik a Személyzeti igazgatás fejlesztése (megfelelő munkáltatói képességek kialakítása, vezetői képességek fejlesztése), valamint a Kiszámítható, vonzó életpálya kialakítása is.

A projektet a MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. október 21-i döntésében támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt összköltsége 40 millió Ft, melyhez önerőt Pécs Megyei Jogú Városának nem kell biztosítania.

A projekt megvalósítása 2015 februárjában záródott megvalósításával párhuzamosan megkezdődött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti átalakítása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti hatékonyságának modernizálása , ÁROP-1.A.5-2013
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

MAG Zrt.

Pályázat benyújtása -0001. november 30.
Támogatási szerződés aláírása -0001. november 30.
Projektkezdés -0001. november 30.
Projektzárás 2015. február 28.
Elszámolható projektköltség 40 000 000 Ft
Igényelt támogatás 40 000 000 Ft
Megítélt támogatás 40 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák