Fenntartható városfejlesztési- Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 2014-2020

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 50/2013.(02.28.) számú határozatában döntött a Fenntartható városfejlesztési- Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 2014-2020 című pályázat benyújtásáról, egyúttal megbízta a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a pályázat előkészítésével.
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. április 30-án kelt támogató levelében értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát hogy a pályázat értékelése megtörtént a benyújtott pályázatot bruttó 39 984 818 Ft támogatásban részesítette.
 

Az integrált településfejlesztési stratégiák középtávú stratégiai dokumentumok, azok teljes körű felülvizsgálata a soron következő programozási időszak kezdetén a legidőszerűbb. A fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan a DDOP-4.1.1/E-13 „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” felhívás célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) figyelembe véve, a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Valamint kerüljenek kijelölésre azok a – lehetőleg komplex – városfejlesztési projektek, amelyek majd a 2014-2020-as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható.

A pályázat megvalósítása 2013 őszén megindult, a projekt kapcsán elkészült stratégiai dokumentumokat a Közgyűlés a 261/2014 (09.25) számú döntésével hagyta jóvá.

A két dokumentum az alábbi linken érhető el:

http://www.pvfzrt.hu/hu/tanulmany/14/pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-2020

http://www.pvfzrt.hu/hu/tanulmany/15/pecs-mjv-varosfejlesztesi-koncepcio-2014-2030

Fenntartható városfejlesztési- Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 2014-2020, DDOP-4.1.1/E-13
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Elszámolható projektköltség 39 984 818 Ft
Igényelt támogatás 40 000 000 Ft
Megítélt támogatás 39 984 818 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák