Kisgyermekek Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egységének megújítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 362 /2012. (11.15.) számú határozatával hozott döntést Kisgyermekek Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egysége intézmények épületenergetikai fejlesztését célzó KEOP-5.5.0/A kódszámú 85 %-os támogatás intenzitású „Kisgyermekek Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egységének megújítása” című pályázat benyújtásáról és a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.

Az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2013.02.11 napján benyújtotta a pályázatot, melyet a Közreműködő Szervezet KEOP-5.5.0/A/12-2013-0053 azonosítószámon 2013.02.13 napján befogadott.

A pályázat hiánypótlása és felmerült tisztázó kérdések megválaszolását követően a Közreműködő Szervezet 2013. november 11. napján kelt levelében értesítette Kedvezményezettet arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője a bruttó 63 314 104 forint összköltségű pályázatot 85 %-os támogatásintenzitás mellett bruttó 53 816 988 forint támogatásra érdemesnek ítélte.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 362 /2012. (11.15.) számú határozatával összhangban a projekt megvalósításához bruttó 9 497 116 forint önerőt biztosít.

A felújítás célja az épület energetikai korszerűsítése: ennek megfelelően a projekt keretében a nyílászárók kicserélésére, a külső falak és a tető hőszigetelésére nyílik lehetőség. Ezeken kívül a teljes épület fűtési rendszere ki lesz cserélve helyiségenként szabályozható hőmérsékletű, korszerű lapradiátoros rendszerre.

A 2014 év elejére elkészült kiviteli tervek figyelembevételével a projekt elszámolható költsége 69 388 466 Ft-ra került megemelésre a Közreműködő Szervezet által.

A felújított intézmény átadására dr. Páva Zsolt polgármester jelenlétében 2014.09.16-án került sor.

Kisgyermekek Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egységének megújítása, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0053
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Nemzeti Környezetvédelmi Energia Központ Nonprofit Kft.

Pályázat benyújtása 2013. február 13.
Támogatási szerződés aláírása 2013. december 20.
Projektkezdés 2013. december 12.
Projektzárás 2015. április 30.
Elszámolható projektköltség 69 388 466 Ft
Igényelt támogatás 53 816 988 Ft
Megítélt támogatás 53 816 988 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák