TUDÁS-PARK

A projekt konkrét célja, hogy a Pécs Tudományegyetem – konzorciumi partnerei közreműködésével – regionális szerepét erősítve továbbfejlessze tudástranszfer tevékenységét, előmozdítsa a Dél-Dunántúli régió gazdasági-társadalmi fejlődését, bekapcsolja a régió szereplőit a nemzetközi tudományos és gazdasági vérkeringésbe, valamint a régióbeli társadalmi-gazdasági problémák megoldása felé irányítsa a Pécsi Tudományegyetem kutatási, innovációs tevékenységeit.

Cél továbbá, hogy erősítsük az egyetemi – versenyszféra – állami szféra – civil társadalom közötti együttműködést, interakciót annak érdekében, hogy a tudományos kutatások választ adhassanak valós társadalmi-gazdasági problémákra, kihívásokra. A régiós gazdaság élénkítése érdekében erősíteni kívánjuk a cég-cég/kutató-kutató/kutató-cég közötti együttműködéseket, hidat képezve a piaci igényeken alapuló termék- és szolgáltatásfejlesztés és a kutatói szféra közt, elősegítendő a vállalatok nemzetközi versenyképesség növelését. Célkitűzéseink között szerepel a vállalkozói, vállalkozási
kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris kutatások, innovációk, újítások feltárása, fejlesztése, ezek társadalmi-gazdasági hasznosulása érdekében.

A pályázat trilaterális (egyetem-város-kamara) együttműködésre épít, amelyben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. képviseli kedvezményezett konzorciumi partnerként.

A projekt összköltségvetése 640 029 992 Ft, melyből a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t érintő támogatás 81 000 000 Ft.

A projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2015 őszén került sor.

TUDÁS-PARK, TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0010
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Pályázat benyújtása 2015. január 15.
Projektkezdés 2015. augusztus 8.
Elszámolható projektköltség 640 029 992 Ft
Igényelt támogatás 640 029 992 Ft
Megítélt támogatás 640 029 992 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák