Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker-aknán

Pécs Megyei Jogú város Önkormányzata konzorciumi partnereivel a Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal és a Tegyünk Egymásért Egyesület közösen valósítja meg a „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker-aknán” című szociális városrehabilitációt célzó projektet Pécs keleti városrészében.

A 2014 februárjában benyújtott projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2014. szeptember 23-án került sor.

A Pécs Megyei Jogú Város által készített pályázathoz a projekt 100%-os támogatásintenzitás mellett bruttó 300 000 000 forint támogatást nyert el.

A projekt megvalósítását 2015. január 5-én vette át a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
A projekt célja magában foglalja:
- szociális bérlakások felújítását, bontását;
- közösségi ház felújítását;
- csapadékcsatorna és úthálózat felújítását.

A projekten belül 6 darab önkormányzati bérlakás kerül teljes mértékben felújításra, valamint 6 épületben pedig kártyás vízmérő került kialakításra, valamint kisebb javítási munkák kerülnek kivitelezésre.

Mindezek mellett felújításra kerül a somogybányatelepi Kodály Művelődési Ház. Az épület új vizesblokk épületrésszel bővül, valamint felújításra kerülnek a közösségi célra használt helyiségek is.

A projekt keretében a somogybányatelepi iskola aulájának felújítása is megtörténik, továbbá informatika terem felújítása és megvalósul.

Az akcióterület kritikus pontjain felújításra kerül a csapadékvíz hálózat, továbbá egy a mai kor igényeinek megfelelő játszótér kerül kialakításra. A projekt keretében elbontásra kerülnek az elmúlt évtizedek során teljes mértékben leromlottá váló Rücker aknai lakások.

Az ingatlanok felújítása mellett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt terhére 10 darab szociális bérlakást vásárolt integrált környezetben, melyeknek köszönhetően a beköltözők társadalmi beilleszkedése könnyebbé válhat.

A projekt során a felújításra kerülő bérlakásokban élők számára Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei biztosítják az ideiglenes lakhatási feltételeket.

A projekttel kapcsolatos kivitelezés 2015 nyarán kezdődött meg és várhatóan 2015 őszén zárul le.

Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker-aknán, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat

Tegyünk Egymásért Egyesület

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Pályázat benyújtása 2014. február 28.
Támogatási szerződés aláírása 2014. szeptember 23.
Projektkezdés 2014. augusztus 1.
Projektzárás 2015. október 31.
Elszámolható projektköltség 322 264 596 Ft
Igényelt támogatás 300 000 000 Ft
Megítélt támogatás 300 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák