Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7624 Pécs, Bornemissza u. 3. sz. alatt működő Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája, valamint az ugyanezen a címen található Mandula Bölcsőde jelenti, mely a Pécs, belterület 5107 helyrajzi számú ingatlanon található, 1986-ban épült óvoda és bölcsőde épület, valamint ezek udvarai. Az óvoda az épület emeleti részén, a bölcsőde a földszinti részen működik.

Az épület az 1985-1986-os években került átadásra. Azóta felújítást nem végeztek rajta. Az épület nyílászárói elavultak, a homlokzati hőszigetelés nem megoldott, a gépészeti és villamos berendezések nem működnek költséghatékonyan, belső tereiben több szabvány szerinti és a megfelelő működéshez szükséges helyiség hiányzik.

Az épület közterületi megközelítése jelenleg egy rámpáról lehetséges, mely rámpa műszakilag nem megfelelő, a rámpa jelenleg ideiglenes megerősítésre került. Az óvodai részhez tartozó teraszok vízelvezetése nem megfelelő, így folyamatos beázások tapasztalhatók az épületben.

Az óvodai és bölcsődei rész jelenleg nem felel meg a hatályos jogszabályban előírt feltételeknek, jelenleg nincsen orvosi/elkülönítő helyiség, megfelelő tornaszoba helyiség. A meglévő fejlesztő szoba helyisége a jogszabályban előírtaknak nem felel meg, alapterülete kisebb az előírt méretnél. Az épület nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek, továbbá az óvoda és bölcsődei udvar megközelítésének kialakítása és fejlesztése szükséges.

A fejlesztés részeként az óvoda és bölcsőde összes nyílászárója cserére kerül, a homlokzatra 16 cm hőszigetelés kerül elhelyezésre. A tető cserépfedése cserére kerül.

Az óvodai részen jelenleg 3 csoportszoba található, minden csoportszobához külön öltöző és mosdó helyiség. A fejlesztést követően a csoportszobák, öltözők és mosdók belső burkolata megújul. Új csoportszoba nem kerül kialakításra. Az óvodai részen jelenleg nincs tornaszoba, így a bejárati és közlekedő rész beépítésével egy új 60 nm-es tornaszoba kerül kialakításra. Az óvodának jelenleg egy 11 nm-es fejlesztő szobája van, amely a fejlesztési nevelési igényeket nem elégíti ki, így kialakításra kerül egy 24 nm-es fejlesztő szoba. Az óvoda nem rendelkezik a szabványban előírt orvosi és elkülönítő helyiséggel, így egy 13 nm-es részen kialakításra kerül. A nevelői szociális blokkok egy helyre kerülnek, nevelői öltözővel, mosókonyhával, zuhanyzóval és illemhellyel.

Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, öltözők, csoportszobák, iroda és szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra. 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra közterületi részen. Teljes mértékben megújul az óvodai rész gépészeti és villamos, gyengeáramú rendszere. Tekintettel arra, hogy az épület bejárati része statikailag nem megfelelő, egy új szerkezeti kialakítással kerül biztosításra az akadálymentes bejutás. Az óvodai udvaron szabványnak megfelelő játékok kerülnek telepítésre.

A bölcsődei részen jelenleg 4 bölcsődei csoport működik. A fejlesztés során csoportszoba bővülés nem lesz. Minden csoportszobához tartozik egy átadó helyiség és egy fürdető. A csoportszoba helyiségek padló burkolata jelenleg megfelelő, így azok cseréjét nem tartalmazza a projekt. Az átadó és fürdető helyiségek burkolata cserére kerül. A bölcsőde rendelkezik egy kisméretű tornaszobával, mely nem elégíti ki a bölcsődei igényeket, így egy új 60 nm-es tornaszoba kerül újonnan kialakításra. A tornaszoba mellett kialakításra kerül egy fejlesztő és szülői fogadó helyiség, alkotó szoba és iroda helyiségek.

Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, átadók, csoportszobák, szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra.

Teljes mértékben megújul bölcsődei rész gépészeti és villamos, gyengeáramú rendszere. A bölcsődei udvaron szabványnak megfelelő játékok kerülnek telepítésre.

Az intézmény 2017 őszén került átadásra.

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

Pályázat benyújtása 2016. április 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 29.
Projektkezdés 2016. szeptember 29.
Projektzárás 2017. október 31.
Elszámolható projektköltség 244 501 495 Ft
Igényelt támogatás 244 501 495 Ft
Megítélt támogatás 244 501 495 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 244 501 495 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák