Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a város kelet-nyugati irányú közlekedési tengelyét tehermentesítse, melynek érdekében a „TOP-6.1.5, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívására több pályázatot is benyújtott. A nyertes projekteknek köszönhetően valósult meg korábban a Hegedűs János utca fejlesztése, melynek eredményeképpen az ottani ipari területek mind gépjárművel, mind gyalogoson jól megközelíthetővé váltak.
A város kiemelt feladatának tekinti, hogy az Expo Centert és a környékén található létesítményeket, a Nyugati Ipari útról is meg lehessen közelíteni, mely nem csak az ipari létesítmények könnyebb elérhetőségét tenné lehetővé, hanem biztosítaná a Megyeri út - Tüzér utca közlekedési tehermentesítését is. A cél érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészítette a Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése tárgyú projektet, melynek köszönhetően a Füzes dűlő környéki terület közlekedésfejlesztésére a város bruttó 252 000 000 forintot nyert el.
A projekt eredményeképpen megvalósul a közvetlen összeköttetés az Expo Center, Vásártér, Megyeri út, és a délnyugati elkerülő út között. Az új 600 méteres Füzes dűlői szakasz javítja a munkaerő mobilitást. A fejlesztés nem csak a gépjárművel történő munkábajárás lehetőségeinek fejlesztését célozza, hanem magába foglal egy kerékpáros fejlesztést is. A pályázatnak köszönhetően a korábban megépült Pellérd-Pécs kerékpárút bevezetésére is szükség van. A projekt részeként a pellérdi kerékpárút nyugati elkerülő úton történő átvezetése mellett a Füzes dűlőn keresztül kiépülő út mellett kerékpárút építésre is sor kerül egyészen az Expo Center – Megyeri út csomópontig tartó mindösszesen 1,2 km hosszúságban.

A projekt kapcsán a kivitelezési szerződés 2019 őszén megkötésre került, a téli időszakra való figyelemmel az beruházás érdemi munkavégzése 2020 tavaszán kezdődik meg. Az új tehermentesítő út átadása várhatóan 2020. nyarán történhet meg a nagyközönség számára.

Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2020. december 31.
Elszámolható projektköltség 252 000 000 Ft
Igényelt támogatás 252 000 000 Ft
Megítélt támogatás 252 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 252 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák