Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése

A pályázati felhívással összhangban a projekt célja a munkaerő mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló közlekedésfejlesztés megvalósítása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan egymással összefüggő, komplex gazdaságélénkítő közlekedésfejlesztési beruházást kíván megvalósítani több ütemben, melynek eredményeként egy új kelet – nyugati gazdasági feltáró útvonal kerül kialakításra.

A fejlesztés csak több ütemben valósítható meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy 2020-ig megvalósuljon a teljes kelet-nyugati tengely. Az előzetes tervek szerint a teljes szakasz 4-5. db. projekt keretében fog megvalósulni. Az Önkormányzat egymással párhuzamosan az I., II. és a III. ütem pályázatait készítette elő, melyek párhuzamosan kerültek benyújtásra a TOP-6.1.5-15 pályázati felhívásra. A rendelkezésre álló források alapján későbbi fejlesztés keretében valósul meg a 4-5. ütem.

A keleti és nyugati városrész összeköttetése szolgáló belső ipari feltáró út kialakításának harmadik szakasza a Füzes dűlő és a Nyugati ipari út összekötését tartalmazza.

Pécs dél-nyugati városrészének forgalmát lebonyolító 2x1 forgalmi sávos Tűzés utca - Megyeri út jelentősen leterhelt, így mindennaposak a forgalmi dugók. Emiatt a város dél-nyugati térségében lévő ipari területek forgalmát célszerűen a délnyugati elkerülő útra szükséges rávezetni, melyhez ki kell építeni a Fűzes dűlői utat a pályázathoz csatolt nyomvonal térkép szerint kb. 600 méter hosszúságban. A pécsi délnyugati elkerülő út jelenleg közvetlen összeköttetésben nem áll az Expo Centerrel, vásártérrel, Megyeri úttal, Észak Megyer dűlővel, ezáltal a város nyugati részének ipari és szolgáltatói területével. A Fűzes dűlői út megvalósításával a délnyugati elkerülő út összeköttetése létrejön a Megyeri úttal.

A beruházás által a város központi és keleti ipari területei is közúti kapcsolatba kerülnek a  szintén TOP-6.1.5-15 projekt keretében megvalósuló Északmegyer dülő fejlesztése (mely a gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása II. ütemének számít) révén a dél-nyugati elkerülő úttal, így ezen  városrészek családi házas negyedeinek tehergépjármű forgalma is jelentős mértékben fog csökkenni.

A fentiek alapján a gazdaságélénkítés és a már meglévő nagyüzemek forgalmi igényeinek kiszolgálása érdekében, továbbá az alapvetően nem gazdasági célú városi utak tehermentesítése érdekében is szükség van a beruházás megvalósítására a Megyeri út délnyugati ipari útra való bekötésére.

A gépjárművel történő munkába járás mellett a kerékpáros munkába járás támogatásának érdekében a korábban megépült Pellérd-Pécs kerékpárút bevezetésére is szükség van. A projekt keretében a Pellérdi kerékpárút nyugati elkerülő úton történő átvezetése mellett a Füzes dűlőn keresztül kiépülő út mellett kerékpárút kijelölésre/építésre is sor kerül egyészen az Expo Center – Megyeri út csomópontig tartó mindösszesen kb. 1 260 fm hosszúságban.

A kerékpárút építésével/kijelölésével a keleti városrész összeköttetésbe kerül a nyugati városrésszel, többek között a TOP-6.1.5-15 projektben megvalósuló Északmegyer dűlő  utakra csatlakozást biztosítja, ezáltal összekötve a városrészeket, segítve és biztonságossá téve a kerékpáros munkába járás feltételeit. A kerékpár út a fentieken túl a Nagy Imre út fejlesztése című projekt keretében megvalósuló kerékpárúthoz is csatlakozik.

A május 5-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 252 millió forint.

Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. május 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2019. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 252 000 000 Ft
Igényelt támogatás 169 846 305 Ft
Megítélt támogatás 252 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 252 000 000 Ft