Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a város kelet-nyugati irányú közlekedési tengelyét tehermentesítse, melynek érdekében a „TOP-6.1.5, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívására több pályázatot is benyújtott. A nyertes projekteknek köszönhetően valósult meg korábban a Hegedűs János utca fejlesztése, melynek eredményeképpen az ottani ipari területek mind gépjárművel, mind gyalogoson jól megközelíthetővé váltak.
A város kiemelt feladatának tekinti, hogy az Expo Centert és a környékén található létesítményeket, a Nyugati Ipari útról is meg lehessen közelíteni, mely nem csak az ipari létesítmények könnyebb elérhetőségét tenné lehetővé, hanem biztosítaná a Megyeri út - Tüzér utca közlekedési tehermentesítését is. A cél érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészítette a Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése tárgyú projektet, melynek köszönhetően a Füzes dűlő környéki terület közlekedésfejlesztésére a város bruttó 433 205 076 forintot nyert el.

A fejlesztés nem csak a gépjárművel történő munkábajárás lehetőségeinek fejlesztését célozza, hanem magába foglal egy kerékpáros fejlesztést is. 

2020. december 9. napján TOP-6.1.5-PC1-2016-00004 kódszámú, a Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése projekt keretében megépült út és kerékpárút forgalomba helyezési engedélye véglegessé vált. 

A Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése tárgyú fejlesztés eredményeképpen megvalósult a közvetlen összeköttetés az Expo Center, Vásártér, Megyeri út és a délnyugati elkerülő út között. Az új 640 méteres Füzes dűlői szakasz javítja a munkaerő mobilitását. A fejlesztés nemcsak a gépjárművel történő munkába járás lehetőségeinek fejlesztését célozta, hanem magába foglalt egy kerékpáros fejlesztést is. A pályázatnak köszönhetően a korábban megépült Pellérd – Pécs kerékpárút bevezetésére is szükség volt.

A projekt részeként a pellérdi kerékpárút nyugati elkerülő úton történő átvezetése mellett a Füzes dűlőn keresztül kiépült út melletti kerékpárút építésére is sor került egészen az Expo Center – Megyeri út csomópontig tartó mindösszesen 1,26 km hosszúságban, 2,24 méter épített szélességgel, aszfaltozott burkolattal. A kerékpárút az 57‐es számú főutat jelzőlámpával irányított szintbeni csomóponttal keresztezi. A kerékpáros irány a kerékpárútról nyomógombbal aktiválható. A kerékpáros felállóhelyek napelemes megvilágítást kaptak.

A fejlesztés során a Nyugati Ipari út és az Expo Center között 2 x 1 sávos közút – belterületen 3,25 méter; külterületen 3,50 méter széles forgalmi sávokkal – 2,47 km-en nemesített padkával került kialakításra. Az út mellett, burkolt csapadékvízgyűjtő árkot építettek 2000 m2-en, továbbá a belterületi szakaszon közvilágítás létesült mintegy 300 méteres szakaszon.

Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. május 25.
Projektzárás 2020. december 29.
Elszámolható projektköltség 433 205 076 Ft
Igényelt támogatás 433 205 076 Ft
Megítélt támogatás 433 205 076 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 433 205 076 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák