Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7633 Pécs, Hajnóczy József utca 7. sz. alatt működő Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája jelenti, mely Pécs, belterület 592 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épület, valamint annak udvara.

Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő óvodaépület 1958-ban épült. Az óvoda épülete hagyományos szerkezetű kétszintes épület magastetős kialakítással. Az épület nyílászárói elavultak, a homlokzati hőszigetelés nem megoldott, a gépészeti és villamos berendezések nem működnek költséghatékonyan, belső tereiben több szabvány szerinti és a megfelelő működéshez szükséges helyiség hiányzik. Az óvoda jelenleg nem felel meg a hatályos jogszabályban előírt feltételeknek, jelenleg nincsen orvosi/elkülönítő helyiség, megfelelő tornaszoba helyiség. A meglévő fejlesztő szoba helyisége a jogszabályban előírtaknak nem felel meg, alapterület kisebb az előírt méretnél. Az épület nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek, továbbá az óvoda udvar megközelítésének kialakítása és fejlesztése szükséges.

A fejlesztés részeként az óvoda összes nyílászárója cserére kerül, a homlokzatra 20 cm hőszigetelés kerül elhelyezésre. A tető cserépfedése cserére kerül. Az óvodában jelenleg 3 csoportszoba található, minden csoportszobához külön öltöző és mosdó helyiség. A fejlesztést követően a csoportszobák, öltözők és mosdók belső burkolata megújul. Új csoportszoba nem kerül kialakításra.

Az óvodai részen jelenleg nincs megfelelő méretű tornaszoba, így egy 66 nm-es tornaszoba kerül kialakításra szertér helyiséggel az emelti részen. Az óvodának jelenleg egy 11 nm-es fejlesztő szobája van, amely a fejlesztési nevelési igényeket nem elégíti ki, így kialakításra kerül egy 15 nm-es fejlesztő szoba. Az óvoda nem rendelkezik a szabványban előírt orvosi és elkülönítő helyiséggel, így egy 18 nm-es részen kialakításra kerül. A nevelői szociális blokkok egy helyre kerülnek, nevelői öltözővel, mosókonyhával, zuhanyzóval és illemhellyel.

Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, és szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Az épület szintek közötti akadálymentes közlekedést beépített lift segíti. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra. 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra közterületi részen.

Teljes mértékben megújul az óvodai rész gépészeti és villamos, gyengeáramú rendszere. Az óvodai udvaron szabványnak megfelelő játékok kerülnek elhelyezésre.

Az óvodában kizárólag tálaló/melegítő konyha található. A konyhán az alapvető felújításokat szükséges elvégezni (festés, burkolás, gépészeti felújítások). A fejlesztés kizárólag a közmű kiállásokig terjed. A konyha működésének érdekében konyhatechnológiai terv készült.

A május 3-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 169 846 305 Forint.

Az óvoda 2017-ben került átadásra.

Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00005
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 3.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. szeptember 23.
Projektzárás 2017. október 31.
Elszámolható projektköltség 178 458 645 Ft
Igényelt támogatás 169 846 305 Ft
Megítélt támogatás 178 458 645 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 178 458 645 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák