Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása I. ütem: a Hegedűs János utca fejlesztésére

A pályázati felhívással összhangban a projekt célja a munkaerő mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló közlekedésfejlesztés megvalósítása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan egymással összefüggő, komplex gazdaságélénkítő közlekedésfejlesztési beruházást kíván megvalósítani több ütemben, melynek eredményeként egy új kelet – nyugati gazdasági feltáró útvonal kerül kialakításra.

A fejlesztés csak több ütemben valósítható meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy 2020-ig megvalósuljon a teljes kelet-nyugati tengely. Az előzetes tervek szerint a teljes szakasz 4-5. db. projekt keretében fog megvalósulni. Az Önkormányzat egymással párhuzamosan az I., II. és a III. ütem pályázatait készítette elő, melyek párhuzamosan kerültek benyújtásra a TOP-6.1.5-15 pályázati felhívásra. A rendelkezésre álló források alapján későbbi fejlesztés keretében valósul meg a 4-5. ütem.

A keleti és nyugati városrész összekötését szolgáló belső ipari feltáró út kialakításának első szakasza a Hegedűs János utca fejlesztését tartalmazza, melyben a Pécs-Újhegyet és a Mohácsi utat összekötő szakasz bővítése és fejlesztése történik meg.

A város ezen részén rendkívül sok ipari terület, üzem és szolgáltató található, melyek sok városlakó munkahelyét jelentik, munkába járás jelentős forgalmát, az ipari területek megközelítését ez az útszakasz bonyolítja le.

A város a Hegedűs János utca felújításával, szélesítésével és gyalogos járda kiépítésével évtizedes közlekedési problémát old meg, mivel az útszakaszon a közlekedési idő lecsökken, a gyalogos forgalom biztonságosan kerül kialakításra. A területen több száz munkahely található, azonban a gyalogos járda hiánya miatt jelenleg a terület gyalogos megközelítése meglehetősen balesetveszélyes, ezért a Hegedűs János utca déli oldalán 2 méter széles gyalogos felület kerül kialakítására. A projekt tehát nem csak gazdasági fejlődést eredményező közlekedésfejlesztést tartalmaz, hanem annak megvalósítása jelentős mértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához is.

A Hegedűs János utcán halad át 3 helyi tömegközlekedési autóbusz járat is, melyek a kertvárosi, uránvárosi városrészeket kötik össze az üszögi városrésszel, a Mohácsi úttal és a hőerőművel. Erre tekintettel a Hegedűs János utca kiemelten fontos közlekedési útvonal a pécsi városrészek és ipari területek összeköttetésében.

A projekt kertében a Hegedűs János utca meglévő burkolatát szélesíteni kell, melyhez az útszélességet korlátozó használaton kívüli MÁV vasúti híd elbontására van szükség. A projekt megvalósítására kizárólag a MÁV vasúti híd elbontásával van lehetőség, melyhez legkésőbb az I. mérföldkőig be kell szerezni a MÁV hozzájárulását.

A projekt keretében a Hegedűs János utcánál található buszöböl teljes pályaszerkezetét cserélni szükséges, a csapadékvíz elvezetés biztosításához víznyelőket szükséges beépíteni.

A beruházás egyrészt biztosítja a Város keleti, központi és nyugati részének gazdasági területeinek jó megközelíthetőségét a vállalkozások és a munkavállalók számára, amely a gazdaságélénkítéshez elengedhetetlen. Másrészt az – alapvetően gazdasági célú – útvonal tehermentesíti a város jelenlegi közúthálózatát, amely a közúti eljutási idők javítása révén a városi élhetőség, életminőség javításához járul hozzá.

 

Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása I. ütem: a Hegedűs János utca fejlesztésére, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. május 3.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. szeptember 23.
Projektzárás 2018. január 31.
Elszámolható projektköltség 224 000 000 Ft
Igényelt támogatás 224 000 000 Ft
Megítélt támogatás 224 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 224 000 000 Ft