Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása

A projekt célja, Pécs város déli településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében megvalósul a kertvárosi városrész és a belváros kerékpáros összeköttetése.

A tervezett kerékpárút egyrészt összekapcsolja a kertvárost a belvárossal, másrészt a beruházás révén a belvárosból és a kertvárosból is egyaránt megközelíthetővé válik kerékpárral a Tüskésréti szabadidő központ, mely számtalan kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínál a városlakók számára a szabadidő aktív eltöltésére.

A kerékpárosbarát fejlesztés a projekt keretében tervezett személetformáláson keresztül hozzájárul a csökkenő környezetterheléshez, a közlekedésbiztonság javításához és alternatívát nyújt a városon belüli nem motorizált közlekedésre. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a város polgárai, a napi rendszerességgel munkába járók, a városban tanuló diákok, munkába járók, gyorsabban, könnyebben és olcsóbban, de legfőképpen környezetbarát módon és biztonságosan elérjék úti céljukat.

A város déli részének jelenleg nincs olyan kerékpáros összeköttetése, mely biztonságos elérést biztosítana a belvárossal, ezért a projekt alapvető célja a belváros és a kertváros közötti kerékpáros útvonal megvalósításra kerüljön mintegy 4500 fm hosszúságban.

A tervezett kerékpárút a belvároson keresztül csatlakozik a meglévő egyetemi városi kerékpárút hálózathoz – mely nyomvonalhoz igazodva Pécs a TOP-6.4.1-15 felhívásra e-közbringa rendszer megvalósítására pályázatot nyújtott be – továbbá a szintén TOP-6.4.1-15 keretében megvalósításra kerülő Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút révén keleti városrész is elérhetővé válik a kertvárosból. A fentieken túl a kerékpárút a TOP 6.1.5-15 felhívás keretében megvalósításra kerülő Északmegyer dűlő fejlesztéshez is kapcsolódik, így a kertvárosi családi házas, lakó övezet közvetlen kerékpáros összekötésbe kerül a dél-nyugati ipari, szolgáltató területekkel.

A kerékpárút fő nyomvonala az Apáczai Csere János Körtértől indul a Maléter P. út – Málomi út – Táncsics M. u. – Jegenyés u. – Észak Megyer dűlő – Siklósi út (belső út) – Verseny utca érintésével éri el a belvárost.

A Tüskésréti tó elérését szolgáló leágazás a Táncsics Mihály utcától indul a Szövetség uta – Faiskola u. érintésével éri el az Árpádi árkot.

A kerékpárút építése és kijelölése kb. 4500 folyóméter.

A projektfejlesztés során kerül elkészítésre az engedélyezési terv és a kiviteli terv, melyek alapján határozható meg pontosan, hogy a projekt mely ingatlanokat érinti, azonban már most is látható, hogy a tervezett nyomvonal magán ingatlanokat és állami területeket is érinteni fog, így kisajátításra vagy ingatlanvásárlásra, illetve kártalanításra is számítani kell a projekt megvalósítása során.

Az 1. mérföldkőig a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó műszaki megoldások mellett, a csapadékvíz elvezetés és egyes szakaszokon a közvilágítás megtervezésére is sor kerül.

Az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását is meg kell valósítani. A projekt során közmű kiváltásokra is számítani kell, az ezzel kapcsolatos tervek szintén az I. mérföldkőig készülnek el.

A 2016. május 5-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 322 millió forint.  A projekt kapcsán ismételten kiírt kivitelezési közbeszerzés 2020 nyarán zárulhat le. 

Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása, TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. augusztus 12.
Projektkezdés 2016. augusztus 12.
Projektzárás 2022. december 31.
Elszámolható projektköltség 322 000 000 Ft
Igényelt támogatás 322 000 000 Ft
Megítélt támogatás 322 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 322 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák