Nagy Imre út fejlesztése

A projekt keretében a pécsi kertvárosi területen olyan közlekedésbiztonsági intézkedéseket is tartalmazó közlekedésfejlesztés valósítunk meg, mely egyrészt a munkába járás feltételeit javítja másrészt lehetővé teszi a Város nyugati és központi gazdasági területeinek jó megközelíthetőségét a vállalkozások és a munkavállalók számára.

A Nagy Imre út – Keszüi út és a Maléter Pál utca közötti közúti közlekedést érintő szakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le, mind a személy-, mind a tömegközlekedést illetően. A jelenlegi burkolat ezért jelentősen nyomvályús, ami a vízelvezetés akadályozásán túl közlekedésbiztonsági szempontból sem elfogadható.

Az érintett terület közelében sok ipari terület, üzem és szolgáltató található, melyek sok városlakó munkahelyét jelentik. A kertvárosban (illetve a környező településeken) lakók munkába járásának jelentős nagyságú forgalmát, az ipari területek belső megközelítését a Nagy Imre út bonyolítja le.

A városrész ezen szakaszán haladnak át az 1, 3, 55, 130 és 130 A jelű autóbuszokjárat, melyek a kertvárosi városrészt kötik össze az uránvárosi, egyetemi város résszel. A fejlesztési szakaszon található 3 buszöbölből csak 1 (a Tesco nyugati oldalán lévő) került felújításra 2015-ben, ezért a projekt keretében a további 2 buszöböl teljes pályaszerkezeti cserével történő átépítésére is sor kerül.

A Nagy Imre út fejlesztése keretében teljes hosszban (2x550 méter) a kiemelt szegély átépítésére van szükség. A nyomvályús burkolat megszüntetése, továbbá a jelentős járműforgalom terhelésnek való ellenállás érdekében a kötő és kopóréteg teljes felújítása indokolt.

Amellett, hogy a Nagy Imre út fejlesztésével a több éve fennálló gépjármű és tömeg-közlekedést akadályozó közúti probléma oldódik meg, a projekt alternatív, kerékpáros munkába járás lehetőségét is biztosítani fogja, tekintettel arra, hogy az út felújítás mellett kerékpárút kijelölésre/építése is sor kerül. 

A kerékpáros közlekedés elterjedésével egyre többen választják a kerékpáros munkába járás lehetőségét. A nyugati kertvárosi városrész kerékpár hálózatának bevezetése a belvárosi, egyetem és uránvárosi részekre kiemelt fontosságú, ezért szükséges a Nagy Imre út – Maléter Pál utca kereszteződésétől egészen az Expo centerig  kijelölni és kiépíteni kerékpárutat mintegy 1,5 km hosszúságban.

A jelen projekt keretében megvalósuló kerékpárút a külön projektben megvalósuló pellérdi és Füzes dűlő kerékpárúthoz, illetve az észak-megyer kerékpárúthoz is csatlakozik és így teljes kerékpáros közlekedési rendszer jön létre.

Az útfelújítással egybekötött kerékpáros közlekedésfejlesztés egyrészt a kerékpáros munkába járás biztonságos feltételeit biztosítja az által, hogy összeköti a kertvárosi lakó és szolgáltatói részt az ipari és szolgáltatói részekkel, másrészt a nem motorizált közlekedési forma révén a CO2 kibocsátás csökkentésével a városban lakók életminőségének javításához is hozzájárul.

A projekt kapcsán a kivitelezési munkálatok 2019 decemberében kezdődtek meg a terület előkészítésével, melyet követően a tényleges munkák 2020 márciusában indultak meg, s 2020 októberében zárultak.

Nagy Imre út fejlesztése, TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2017. június 28.
Támogatási szerződés aláírása 2017. október 26.
Projektkezdés 2017. július 27.
Projektzárás 2021. január 31.
Elszámolható projektköltség 358 812 394 Ft
Igényelt támogatás 358 812 394 Ft
Megítélt támogatás 358 812 394 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 358 812 394 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák