Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása

A projekt célja, Pécs város nyugati településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében megvalósul a nyugati városrész és az egyetemváros kerékpáros összeköttetése.

A kerékpárosbarát fejlesztés a projekt keretében tervezett személetformáláson keresztül hozzájárul a csökkenő környezetterheléshez, a közlekedésbiztonság javításához és alternatívát nyújt a városon belüli nem motorizált közlekedésre. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a város polgárai, a napi rendszerességgel munkába járók, a városban tanuló diákok, munkába járók, gyorsabban, könnyebben és olcsóbban, de legfőképpen környezetbarát módon és biztonságosan elérjék úti céljukat.

A város nyugati részének jelenleg nincs olyan kerékpáros összeköttetése, mely biztonságos elérést biztosítana a belvárossal, ezért a projekt alapvető célja a nyugati városrész egyetemvárossal történő összekötése, melynek révén az „egyetemvárosi kerékpárút” használatával megteremtődik a belvárossal való összeköttetés.

A projekt keretében 4100 fm hosszúságban kerül kiépítésre illetve kijelölésre kerékpárút. A kerékpárút a PTE Orvostudományi kar épületének déli oldalától indul és a Szigeti út - Rácvárosi út – Pellérdi út - Makay István út Állomás utcáig tartó szakaszának érintésével éri el a nyugati városrészt.

A kerékpárút megvalósítása több éves problémát old meg, hiszen elérhetővé válik a város nyugati része, az ipari területek munkavállalóinak kerékpáros munkába járása biztonságos körülmények között történik.

A kerékpárút csatlakozik az egyetemvárosi kerékpárúthoz - mely nyomvonalhoz igazodva Pécs a TOP-6.4.1-15 felhívásra e-közbringa rendszer megvalósítására pályázatot nyújtott be és a pályázat támogatásban is részült – továbbá a szintén TOP-6.4.1-15 keretében megvalósításra kerülő Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút révén keleti városrész is elérhetővé válik, ezáltal a teljes kelet-nyugat irányú tengely biztonságosan kerékpározásra alkalmas lesz.

A kerékpáros infrastruktúra építésének, a kerékpáros útvonalak kijelölésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét és elfogadottságát és ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez.

A kerékpárút fő nyomvonala: PTE Orvostudományi kar épületének déli oldalától indul és a Szigeti út - Rácvárosi út – Pellérdi út - Makay István út Állomás utcáig tartó szakaszának érintésével éri el a nyugati városrészt.

A kerékpárút építése és kijelölése kb. 4100 folyóméter.

A projektfejlesztés során kerül elkészítésre az engedélyezési terv és a kiviteli terv, melyek alapján határozható meg pontosan, hogy a projekt mely ingatlanokat érinti, azonban már most is látható, hogy a tervezett nyomvonal magán ingatlanokat és állami területeket is érinteni fog, így kisajátításra vagy ingatlanvásárlásra, illetve kártalanításra is számítani kell a projekt megvalósítása során.

Az 1. mérföldkőig a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó műszaki megoldások mellett, a csapadékvíz elvezetés és egyes szakaszokon – amennyiben arra szükség lesz – a közvilágítás megtervezésére is sor kerül.

A május 6-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 308 millió forint.

Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása, TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. május 6.
Támogatási szerződés aláírása 2016. augusztus 12.
Projektkezdés 2016. augusztus 12.
Projektzárás 2018. október 30.
Elszámolható projektköltség 308 000 000 Ft
Igényelt támogatás 308 000 000 Ft
Megítélt támogatás 308 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 308 000 000 Ft