Óvoda utcai Óvoda felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7628 Pécs, Óvoda u. 3. sz. alatt működő Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvoda utcai Katolikus Tagóvodája jelenti, mely a Pécs, belterület 36766/1 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épület, valamint ennek udvara. Az ingatlan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában található, azonban az intézmény a fenti néven 2014. évtől a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működik.

Az óvoda épülete hagyományos szerkezetű, magastetős, amelyet óvodakert övez. Az óvodában jelenleg két vegyes korosztályú csoport van. Az óvoda jelenlegi formáját több építési ütemben nyerte el. Az első ütemben az utcával párhuzamos épületrész készült el az 1920-s években, építési korának megfelelő szerkezetekkel, terméskő lábazattal, nagyméretű tégla falazattal, borított gerenda födémmel. Ebben az épületrészben található a tálalókonyha, az iroda helyiség, a gyermekek számára kialakított vizesblokk, mindkét öltöző a tornaszoba és az egyik csoportszoba. A gazdasági bejárat előteréből nyílik a személyzeti mosdó, ezen az előtéren keresztül van összeköttetés az óvodai helyiségekkel is. Az udvari bővítésben, ami már kisméretű tégla falazattal és vasbeton födémszerkezettel épült, a második csoportszoba és a személyzeti öltöző található. A bővítés során készült a tornaszoba előtti fedett terasz és az alatta lévő külső megközelítésű alagsori helyiségek, a gépészeti-műhely helyiség és egy tároló is.

Az épület megközelítése akadálymentesen nem biztosított, a kerítés vonalában lévő szintkülönbség valamint az előlépcső miatt. Az épületben szülői fogadó helyiség, orvosi szoba, nevelői szoba, tornaszoba és akadálymentes mosdó nem található, a gyermek vizesblokk alulméretezett, a személyzeti öltözőhöz nem kapcsolódik zuhanyzó helyiség.

A felújítás, átalakítás célja a mai előírásoknak, szabványoknak való megfelelés biztosítása, az óvoda korszerűsítése, a dolgozók munka- és a gyerekek nevelési körülményeinek javítása. Az óvodában újabb csoportszoba létesítésével járó férőhely bővítés nem történik. A megfelelő körülmények eléréséhez elsődlegesen beépítésre kerül a meglévő fedett terasz, valamint a meglévő padlástér egy része. A földszinten átalakításra kerül a csoportszobákhoz kapcsolódó öltöző-wc egységek, racionálisabb, a napi használathoz jobban igazodó elrendezéssel. Az átalakítás után a központi szélfogó-előtérből közelíthető meg az akadálymentes mosdó. A központi aula térből közvetlenül nyílik a szülői fogadó helyiség, a tornaszoba és az egyéni fejlesztőszoba illetve a csoportszobákhoz kapcsolódó öltözők. A tálalókonyha külön gazdasági bejáratát továbbra is megmarad, ezen a részen belül öltöző-mosdót kerül kialakításra a konyhai dolgozók számára, a konyhából átjárási lehetőséget biztosítva az óvodai terek felé. Az irodai funkciók és az orvosi-elkülönítő szoba a tetőtérben kerülnek elhelyezésre, akadálymentes megközelítését lift szolgálja. A tetőtérben elhelyezésre kerül a személyzeti öltözőt és vizesblokk valamint egy teakonyha-étkező is. A teljes épületen nyílászáró csere valamint külső homlokzati hőszigetelés történik, a terasz beépítés szerkezete igazodik a meglévő szerkezetekhez és azok tervezett hőszigeteléséhez.

Az épület fő tartószerkezeti elemei, rendszerei megmaradnak (teherhordó falak, födémek) illetve visszaépítésre (fedélszerkezet) kerülnek. A felújítás során a világítási rendszerek és a fűtési rendszer belső elemei is felújításra, korszerűsítésre kerülnek. Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, öltözők, csoportszobák, iroda és szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra. 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra közterületi részen. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra. Az óvodai játék udvarra tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerülnek telepítésre.

Az április 26-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 119 835 607 Forint.

Az intézmény 2017 második félévében került átadásra.

Óvoda utcai Óvoda felújítása, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. április 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2017. október 31.
Elszámolható projektköltség 119 835 607 Ft
Igényelt támogatás 119 835 607 Ft
Megítélt támogatás 119 835 607 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 119 835 607 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák