Régészeti Múzeum fejlesztése

Pécs a meglévő turisztikai kínálatát folyamatos fejlesztette, bővítette az elmúlt években, azonban a város idegenforgalmilag legfrekventáltabb helyén található Régészeti Múzeum felújítására eddig nem jutott elegendő forrás.

A projekt helyszíne Pécs történelmi belvárosában, a Széchenyi tér északi határán található Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló, 18349 helyrajzi számú, 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. alatt található ingatlan.

A beruházás megvalósítása során az épület teljes körű felújítására, a kiállítási terek interaktívvá tételére kerül sor.

Az épület átalakítás utáni fő funkciója változatlan marad, továbbra is múzeumként üzemel majd, de már nemcsak régészeti, hanem várostörténeti és néprajzi elemekkel is kiegészül; valamint egy múzeumpedagógiai tér is helyet kap. Új funkcióként megjelenik a földszinti nyugati szárnyban egy kávézó is.

A racionális múzeumi használatot figyelembe véve az alábbiak szerint kerültek véglegesítésre a kiviteli tervek:

Homlokzat
A tervezett homlokzatok komplex műemléki felújítást kapnak a vonatkozó előírások betartásával, az elérhető anyagok és technológiák alkalmazásával. Ez alatt értendőek a meglévő nyílászárók újragyártásai (meglévővel azonos profilgeometriával), a vakolatok cseréi, a lábazat helyreállítása, díszítőelemek helyreállítása/pótlása, valamint a tető rekonstrukciója.

A külső kerti, földszintes épületszárny homlokzatai a hőszigetelést követően új vakolati rendszert kapnak, valamint a lapostetőre is új hő- és vízszigetelés kerül. A Szepessy utcai kerítéshez kapcsolódó kőtár (lapidárium) fa tetőszerkezete a mostani geometriával, szerkezeti kialakítással és anyaghasználattal megegyezően teljesen cserére kerül. A műtárgyak védelme érdekében a vasbeton gerenda és a kő pillérek elé biztonsági üveg paravánfal kerül.

Pinceszinti átalakítás
Az épület két pinceszintjén tárgyi beruházás kereteiben érdemi átalakítás, felújítás nem történik. Kizárólag a villamos vezetékrendszer megújítására kerül sor, mivel az előírásoknak megfelelő rendszer kiépítéséhez ez feltétlenül szükséges.

Földszint
Az épület megközelítése változatlanul a Széchenyi téri főbejáraton keresztül lesz lehetséges. A kapualjból keleti irányba az épületbe belépve egy előtér kap helyet. Az előtérből nyílik a porta, az emeleti kiállítóterekhez vezető fő vendéglépcső, továbbá innen keleti irányba haladva alakítandóak ki a vendégek kiszolgálását célzó szociális helyiségek. Ebben a zónában kapna helyet a ruhatár (öltözőszekrényes megoldással), az akadálymentes körbejárhatóságot elősegítő lift, egy mozgáskorlátozottak számára kialakított illemhely, valamint férfi és női közösségi mosdók, wc-k.

Teljes körű felújítással érintett zóna továbbá a nyugati épületszárny északi sarkán kialakítandó szociális helyiségek csoportja. Itt kap majd helyet egy a vendégek részére kialakított férfi, valamint egy női illemhely, mely helyiségek a későbbiekben a kávézó igényét is el tudnák látni.

Továbbá ebben a zónában kap majd helyet a dolgozók részére wc-mosdó, öltöző, valamint egy teakonyha is. Ezen felül az északkeleti sarokban a későbbiekben raktárként funkcionáló terek alakítandóak ki.

A földszint keleti szárnyában, továbbá a délkeleti sarkában olyan terek kerülnek kialakításra, amelyek alkalmasak időszakos kiállítások megszervezésére. A terekhez további raktár funkciók csatlakoznak.

A meglévő külső kerti, földszintes raktárszárny helyén létesülő kávézó és az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségek csoportja is teljes körű átalakításon megy át. Ezen terek úgy lesznek kialakítva, hogy a külső kertből is közvetlenül elérhetőek legyenek, esetlegesen ezzel lehetővé téve a Múzeum látogatási idején kívüli hasznosítást. A kávézó kiszolgáló terei (akadálymentesített wc-mosdó, dolgozói szociális blokkok, raktár, előtér) kompletten elkészülnek, beleértve a szükséges gépész, illetve villamos szerelvényeket is, továbbá az új fal, és padlóburkolatokat. A kávézó fogyasztóterének belsőépítészeti kialakítása egy későbbi bérlő feladata lesz. A fogyasztótérben a padló, és falburkolatok, a fűtés elkészül, azonban ezeket leszámítva a gépész, valamint a villamos rendszernek csak a kiállásai készülnek el, melyet a későbbi bérlő tud majd saját enteriőrjéhez csatlakoztatni.

Emeleti átalakítás
Az állandó kiállítás, valamint a beléptetés is az emeleten kap helyet. A meglévő emeleti terek falbontásokkal, új falnyílások elhelyezésével úgy kerülnek átalakításra, hogy a kiállítóterek a vendégek számára jól körbejárhatóak legyenek. Az emeleti terek közül mindegyik teljeskörűen felújítandó.

Az emeleten kialakításra kerül egy múzeumpedagógiai tér, ahol a szintkülönbség áthidalására egy lépcsőzetes ülőfelület is kialakítandó, melynek szerkezeti kialakítását a statikai tervek tartalmazzák. Az emeleti kiállítótér számos interaktív kiállítás elemet tartalmaz majd a Janus Pannonius Múzeum szakembereinek javaslata szerint, igazodva az azonosított célcsoportok igényeihez.

A tervezett régészeti kiállítás felépítése nem kronologikus, hanem tematikus rendben mutatja be a megyében már több, mint egy évszázada folyó régészeti kutatások és gyűjtések tudományos eredményeit, a látogatók számára könnyen befogadható módon. A tárgyi emlékanyag mellett különös hangsúlyt kapna a terepkutatás során fellelt régészeti jelenségek interpretációja és a közelmúltban intenzíven végzett természettudományos vizsgálatok eredményeinek bemutatása.

A kiállítás tervezésénél alapvető szempont, hogy ne csak az érdeklődő hazai és külföldi közönség számára legyen vonzó, hanem a látogatószám jelentős részét kitevő általános- és középiskolai csoportok igényeinek is megfelelve illeszkedjen a hazai oktatás igényeihez. A témák kiválasztásánál korlátot jelent a megyében feltárt jelenségek és leletanyag jellege, hiszen ezek szolgáltatják a kiállítás tematikájának alapját. A tárgyi anyaghoz kapcsolódó tudományos eredményeket digitális kijelzőkön futó interaktív elemek, vagy rövid (20-30 másodperces) futásidejű animációk interpretálják majd.

Régészeti Múzeum fejlesztése, TOP-6.1.4-15 -PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. június 1.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2023. június 30.
Elszámolható projektköltség 1 332 283 460 Ft
Igényelt támogatás 1 332 283 460 Ft
Megítélt támogatás 1 332 283 460 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 1 332 283 460 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák