Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7622 Pécs, Siklósi út 18. sz. alatt működő Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája jelenti, mely Pécs, belterület 19308/1 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épület, valamint annak udvara. A projekt eredményeképpen a jelenleg a Pécs, Vargha Damján u. 2. sz. alatt működő, 60 férőhelyes Törpike Bölcsőde a beruházással érintett Siklósi úti ingatlanba költözik.

A jelenlegi óvoda két meglévő épületben üzemel. Egy háromszintes, déli és egy földszintes, északi épületben. Ez a működési felhasználás nem célszerű, mivel a két épület között nincs kialakítva zárt, fedett terű átjárhatóság. A földszintes épület nyolcszög alaprajzú, magastetős kialakítású. A tömeg magába foglal egy óvodai csoportszobát, egy tornatermet és ezek kiszolgáló funkcióit. A háromszintes épület földszintje használaton kívüli, régebben bölcsőde működött benne. Az emeleti szinten jelenleg is működik az óvoda négy csoporttal. A pince szint műszaki szempontból rossz állapotban van, az épület működésében nincs szerepe. A helyszíni vizsgálat alapján folyamatos belvíz található a szinten. A jelenlévő víz miatti páratartalom szerkezeti károsodást okoz. Megállapítható, hogy a két épület osztott használata nem javasolt a további működés során. A déli épület pinceszintje mind a kihasználatlanság mind a fennálló műszaki problémák miatt alkalmatlan a további felhasználásra. Az óvodai részen több helyiség alapterülete nem felel meg a jogszabályban és szabványban előírtaknak, több helyiség hiányzik, mint például tornaszoba, orvosi és elkülönítő helyiség, szülői fogadó helyiség. A meglévő óvoda épület gépészeti és villamos rendszere teljesen elavult. Az épület jelenleg nem akadálymentes.

A fejlesztéssel érintett épületbe költözik a Pécs, Vargha Damján úti bölcsőde 5 csoportja. A Vargha Damján úti bölcsőde épülete a bölcsődei ellátásra nem alkalmas, akadálymentesítése nem megoldott, költséghatékony fenntartása nem lehetséges.

A tervezett állapotban az északi épület elbontásra kerül, lehetőséget adva az óvodai kert kibővítésére és a szükséges parkolók biztonságos elhelyezésére. A déli épület pince szintje funkcionálisan megszűnik. A déli háromszintes épület pinceszintje szerkezeti megerősítésen esik át, miután az épület tartószerkezetének helyreállítása, állagmegóvása, víz és hőszigetelése megtörténik.

Az épület földszintje kibővítésre kerül, hogy helyet adhasson a bölcsőde funkciójának. Az emeleten az óvoda szintén kibővített alapterülettel, immár egy épületben és szinten üzemel tovább. A két funkciórendszer külön bejárati szituációt, külön kertet és kertkapcsolatot kap. Mindkét kert kerítéses lezárást kap, elválasztva a külső gépjármű és gyalogos forgalomtól, így biztosítva a biztonságos közlekedést mind a gyermekek mind a gyalogosok és gépjárművek számára. A meglévő fő lépcsőház megtartásra kerül. Az akadálymentesítés érdekében a lépcsőházzal szemben egy új lift kerül kialakításra.

Az épület földszinti részre költözik a Vargha Damján úti bölcsőde 5 csoportja. A földszinti bölcsődében 5 csoportszoba kerül elhelyezésre a hozzájuk tartozó funkciórendszerrel (átadó, fürdető). A földszinten kialakításra kerül a bölcsődéhez tartozó konyha. A bölcsődében minden csoportszobának közvetlen kapcsolata és kijárati lehetősége van a hozzá tartozó teraszrészre és udvarra.

Az óvodában a 4 meglévő csoportszoba megtartásra kerül. A csoportszobákhoz tartozó öltözők és vizesblokkok megtartásra kerültek, részleges átalakítással és felújítással. Ezen kívül új öltözőt és vizesblokkot is kialakításra kerül a gyermekek számára. Az óvoda az emeleten egy új tornaszobát kap, így a szükséges torna funkció szinten belül megoldott. Az óvoda szintén rendelkezni fog saját kerttel és kertkapcsolattal, mely az épülettől északra helyezkedik el.

Az április 26-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 319 458 336 Forint.

Az intézmény 2017 őszén került átadásra.

Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. április 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2017. október 31.
Elszámolható projektköltség 332 506 004 Ft
Igényelt támogatás 319 458 336 Ft
Megítélt támogatás 332 506 004 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 332 506 004 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák