Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása

A projekt célja, Pécs város keleti településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében Zsolnay Negyed és a Budai vám közötti szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények építésére illetve kijelölésére kerül sor. A kerékpárosbarát fejlesztés a projekt keretében tervezett személetformáláson keresztül hozzájárul a csökkenő környezetterheléshez, a közlekedésbiztonság javításához és alternatívát nyújt a városon belüli közösségi közlekedésre. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a város polgárai, a városban tanuló diákok, a településre látogató turisták valamint a környező településekről napi rendszerességgel munkába járók, gyorsabban, könnyebben és olcsóbban elérjék úti céljukat.

A város keleti részének jelenleg nincs olyan kerékpáros összeköttetése, mely biztonságos elérést biztosítana a belvárossal, ezért a projekt alapvető célja a Zsolnay Negyed és a Budai vám közötti kerékpáros útvonal megvalósításra kerüljön mintegy 1300 fm hosszúságban.

A tervezett kerékpárút összekapcsolja a meglévő egyetemi városi kerékpárutat - mely nyomvonalhoz igazodva Pécs a TOP-6.4.1-15 felhívásra e-közbringa rendszer megvalósítására pályázatot nyújtott be - a Zsolnay Negyeden keresztül a keleti városrésszel, valamint az egyetem városi kerékpárút révén csatlakozik a szintén TOP-6.4.1-15 projekt keretében megvalósításra kerülő belvárost és a kertvárosi városrészt összekötő kerékpárúthoz, ezáltal a keleti városrész és a kertvárosi városrész közötti kerékpáros kapcsolat is megvalósul.

A kerékpáros infrastruktúra építésének, a kerékpáros útvonalak kijelölésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét és elfogadottságát és ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez.

A kerékpárút nyomvonala az alábbi részeket érinti: Zsolnay Negyed – Felsővámház utca, Diósi út, Puskin tér, Zsolnay Vilmos út, Budai vám (Zsolnay Vilmos út-Schroll József út kereszteződéséig).

A projekt részletes műszaki és szakmai tartalma a tervezés során véglegesedik, a tervek a pályázat első mérföldkövéig készülnek el.

A projekt lebonyolítása során különös hangsúlyt fektetünk a személéletformálásra, amely hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. Kiemelten fontos a közlekedési kultúra színvonalának emelése a közlekedésbiztonság javítása. A projektnek a kerékpárosok szemléletmódjára, életvitelére, egészségére egyaránt kiható pozitív hatása lesz.

Az április 18-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 100 millió forint.

A pályázattal kapcsolatos Támogatási Szerződés 2016. június 24-én került aláírásra.

Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása, TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2017. június 28.
Támogatási szerződés aláírása 2017. október 26.
Projektkezdés 2017. július 28.
Projektzárás 2018. december 31.
Elszámolható projektköltség 215 000 000 Ft
Igényelt támogatás 215 000 000 Ft
Megítélt támogatás 215 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 215 000 000 Ft