Lámpás patak rendezése

A Lámpás patak Pécs keleti városrész csapadékvizeinek egyik fő befogadója, mely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről, amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a Lámpás patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémát megoldja. A projektben – a pályázathoz csatolt nyomvonaltérkép szerint – a vízfolyás Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 2100 fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képessége visszaállításra kerüljön, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett tudjon a befogadóig haladni.

A feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása, továbbá a partfalak megerősítése hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízfolyás rendezett körülmények között tudjon haladni. A nyomvonal kiegyenesítése és a kanyarokban történő parfalerősítés hosszú távon biztosítja, hogy a nagyobb mennyiségű csapadék is biztonságosan elvezetésre kerüljön.

Az esetlegesen beépítésre kerülő hordalékfogók biztosítják, hogy a csapadékvízbe bekerülő hordalék ne okozzon problémát a vízfolyás többi szakaszán.

A tervezett beavatkozások nyomán a patak Hársfa utcától Pécsi vízig tartó szakaszán visszaállításra kerül az árok keresztmetszete, megerősítésre kerülnek a partfalak, eltávolításra kerül az elburjánzott növényzet, továbbá egyes szakaszok burkolásra kerülnek. A munkálatok hatására a patak vízszállító képessége megnő, így a folyamatos hosszantartó esőzések során összegyűlő, illetve a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvizet nagy biztonsággal el tudja vezetni. A burkolt területeken megszűnik a talajvízbe való beszivárgás.

 

 JELLEG/

 

SZELVÉNY

HOSSZ

SZAKASZ

MŰTÁRGY

MUNKA

(m)

(m)

(m)

Pécsi víztől Zsolnay V. útig

földárok

jókarbahelyezés, mederkotrás

0

0+765

765

Zsolnay V. úttól Mészkemence u-ig

földárok

meder burkolás, támfal építés

0+800

1+150

350

Baranyavár utcától Vadász utcáig

földárok

meder burkolás, támfal építés

1+240

1+560

320

Vadász utcától Hársfa utcáig

földárok

jókarbahelyezés, mederkotrás

1+560

2+207

647

Diósi úti hídnál

közművek

kiváltás

0+901

 

Baranyavár utcánál

hordalékfogó

új építés

1+280

 

Baranyavár utcánál

gyalogos híd

új építés

1+300

 

 

A projekt kivitelezési munkálatai eredményes eljárás esetén 2020 III. negyedévében indulhatnak meg.

Lámpás patak rendezése, TOP-6.3.3-15 -PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. április 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. november 11.
Projektkezdés 2016. november 11.
Projektzárás 2021. augusztus 31.
Elszámolható projektköltség 170 863 628 Ft
Igényelt támogatás 170 863 628 Ft
Megítélt támogatás 170 863 628 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 170 863 628 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák