Magyarürögi vízfolyás rendezése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében az Önkormányzat megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Magyarürögi vízfolyás rendezése” címmel 2016. április 28-án nyújtott be pályázatot.

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosító számú projektet a közreműködő szervezet a 2016. szeptember 28-án kelt döntése értelmében támogatásra jogosultnak nyilvánította. A projekt összköltségvetése bruttó 400 836 927 Ft. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 16. napján „Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003) – II.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást indított, majd 2020. szeptember 21. napján eredményt hirdetett. Az önkormányzat a nyertes ajánlattevő vállalkozóval 2020. november 20. napján felfüggesztő feltétellel vállalkozási szerződést kötött. A felfüggesztés oka 2021. májusban megszűnt, a szerződés hatálybaléptetése megtörtént, azonban lakossági egyeztetéseket követően a munkaterület átadás-átvételre nem került sor.

Annak érdekében, hogy a projekt el tudjon indulni, a beruházás szétválasztásra került a Pécsi víz és a Park utca közötti rész (déli szakasz) és a Park utcától északra eső rész (északi szakasz) tekintetében.

A déli szakasz létesítési engedélyezési eljárása lezárult, az elkészült tervek alapján a kivitelezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, amely kapcsán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. július 4. napján eredményt hirdetett. A nyertes vállalkozóval aláírták a szerződést, a nettó vállalási díj 90,1 millió Forint. A kivitelezési munkálatok 2023. július 31-én munkaterület átadás-átvétellel megindultak, így a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémák megoldása érdekében először a patakmeder Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától (Park utca) a Pécsi vízig tartó szakaszának jókarba helyezése és rendezése történhet meg. Az északi szakasz kivitelezési közbeszerzési eljárása még előkészítés alatt van.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. A csapadékvíz elvezetése fontos kérdés, különösen városi környezetben, ahol a természetes vízgyűjtő területek nagy részét beépítették, és a csapadékvíz természetes úton való elvezetése megszűnik. Az ilyen területeken előforduló intenzív esőzések során a csapadékvíz gyorsan felhalmozódhat, és ha nincs megfelelő elvezetési rendszer, komoly problémákhoz vezethet, villámárvizekhez, vízszennyezéshez, talajerózióhoz és csatornázási problémákhoz is.

Tervezett munkálatok a projektet érintő déli szakaszon a vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közötti szelvénytartományban:

  • alapvetően medertisztítási munkálatok (a Park utcától délre a Pécsi vízig): a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • három darab 4 m3-es hordalékfogó építése: a Park utcában, a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett. A hordalékfogók kialakítása egységes kialakítású egyedi acél konténer beépítésével valósulnak meg.
  • a tönkrement, sérült mederelemek cseréje.

A munkálatok tervezetten 4 hónapig tartanak az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett. A város vezetése kéri az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy a patakmeder rendezésével a városrész csapadékvíz elvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódnak. Az intézkedések együttesen segítenek minimalizálni az árvízveszélyt, csökkenteni a vízszennyezést és javítani a városrész csapadékvíz elvezetésének hatékonyságát. A helyesen megtervezett és megvalósított patakmeder rendezése hosszú távú előnyöket nyújthat a környezet és a lakosság számára egyaránt.

Magyarürögi vízfolyás rendezése, TOP-6.3.3-15 -PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 4.
Támogatási szerződés aláírása 2016. november 11.
Projektkezdés 2016. november 11.
Projektzárás 2023. december 31.
Elszámolható projektköltség 400 836 927 Ft
Igényelt támogatás 400 836 927 Ft
Megítélt támogatás 400 836 927 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 400 836 927 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák