Magyarürögi vízfolyás rendezése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében az Önkormányzat megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Magyarürögi vízfolyás rendezése” címmel 2016. április 28-án nyújtott be pályázatot.

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosító számú projektet a közreműködő szervezet támogatásra jogosultnak nyilvánította, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési forrásokból finanszírozva.

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén, hosszú ideje már komoly csapadékvízelvezetési problémákkal küzdött. A projekt kiindulópontja volt a lakossági bejelentések alapján kialakult helyzet, mely szerint a patak képtelen már biztonságosan elszállítani a csapadékvizet. A város önkormányzata 2020 márciusában elindított nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki a kivitelezőt a vízfolyás csapadékvíz elvezetési problémáinak rendezésére, viszont a kivitelezés lakossági egyeztetéseket követően mégsem indult el. Annak érdekében, hogy a projekt mégis meg tudjon valósulni, a beruházás szétválasztásra került a Pécsi víz és a Park utca közötti rész (déli szakasz) és a Park utcától északra eső rész (északi szakasz) tekintetében.

A projektben végül a déli szakasz kivitelezési munkálatai indulhattak el 2023. július 31-én, így a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémák megoldása érdekében először a patakmeder Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától (Park utca) a Pécsi vízig tartó szakaszának jókarba helyezése és rendezése kezdődhetett meg, ahol a tervezett munkálatok magukban foglalták a patakmeder feltöltődéseinek eltávolítását, három hordalékfogó építését, valamint a tönkrement mederelemek cseréjét.

A fejlesztés során a legfőbb cél az volt, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. Erre azért is volt nagy szükség, mert az intenzív esőzések során a csapadékvíz gyorsan felhalmozódhat, és ha nincs megfelelő elvezetési rendszer, komoly problémákhoz vezethet, villámárvizekhez, vízszennyezéshez, talajerózióhoz és csatornázási problémákhoz is. 

A munkálatok során felmerült váratlan kihívások ellenére is a projekt műszaki készültsége 2023. szeptemberben elérte a 25%-ot, majd október elején az 50%-ot is. A terület tisztítása, a hordalékfogók építése és a mederburkolatok felújítása folyamatosan zajlottak szeptember és október hónapokban. A hidak alatti mederben jelentős mennyiségű hordalék- és iszaplerakódás tisztítása kézi erővel történt, és a váratlan időjárási körülmények sem állították meg a kivitelezőt. Az ősz folyamán folytatódott a mederburkolatok felújítása és elindult a 2. számú hordalékfogó építése is a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, majd a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett is.

Az elvégzett munkálatok részletei a projektet érintő déli szakaszon a vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közötti szelvénytartományban:

  • alapvetően medertisztítási munkálatok (a Park utcától délre a Pécsi vízig): a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • három darab 4 m3-es hordalékfogó építése: a Park utcában, a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett.
  •  a tönkrement, sérült mederelemek cseréje.

A projekt eredményeként a Magyarürögi vízfolyás rendezése hosszú távú előnyöket nyújt a környezet és a lakosság számára. A kivitelezés megvalósulásával a projekt eredeti célkitűzései valósulhattak meg:

  • A patak keresztmetszetének vízáteresztő képességének visszaállítása.
  • A csapadékvíz biztonságos és hatékony elvezetése a Pécsi vízig.
  • Az árvízveszély minimalizálása és a városrész csapadékvíz elvezetésének hatékonyságának javítása.

A munkálatok november végéig tartottak az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett, decemberben pedig a projekt teljes és sikeres befejezése érdekében még hibajavításokat végzett a kivitelező. A projekt zárásához kapcsolódó finom földmunkákat és a füvesítést a csapadékos időjárás miatt a vállalkozó nem tudta teljeskörűen elvégezni, ezen esztétikai javításokat tavaszra halasztotta a kivitelező.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata köszönetet mond minden résztvevőnek és az érintett lakosságnak a támogatásért és együttműködésért, hogy a patakmeder rendezésével a városrész csapadékvíz elvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódhattak.

A városvezetés elkötelezett az ilyen fontos infrastrukturális fejlesztések folytatásában a város életminőségének és fenntarthatóságának javítása érdekében. Mindezek mellett ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy hosszú távú eredménye egy ilyen projektnek igazán csak közösségi összefogással, lakossági szerepvállalással lehet. A környezet rendezettségéhez, a csapadékvíz megfelelő elvezetéséhez ki-ki hozzá tud járulni, amennyiben tisztán tartja az otthona közelében elhelyezkedő vízelvezető árkokat, meggátolja annak szeméttel, falevéllel való telítődését: Fontos, hogy mindannyian tegyünk a természet lokális és globális védelméért. Járuljunk hozzá együtt a fejlesztések hosszú távú eredményességéhez.

Magyarürögi vízfolyás rendezése, TOP-6.3.3-15 -PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 4.
Támogatási szerződés aláírása 2016. november 14.
Projektkezdés 2016. május 25.
Projektzárás 2023. december 22.
Elszámolható projektköltség 127 764 918 Ft
Igényelt támogatás 127 764 918 Ft
Megítélt támogatás 127 764 918 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 127 764 918 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák