Települési mélyvonal fejlesztése

A projekt célja Pécs Megyei Jogú Város mélyvonalán kiépített csapadékvíz elvető rendszerének fejlesztése az Uránbányász tértől az Ipar utcáig tartó szakaszon.

A mélyvonalon kiépített csapadékvíz elvezető rendszer elsősorban a 6-os számú főúttól a vasútig terjedő terület csapadékvizeit fogadja a belváros és Uránváros között. Fő vonala: Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress Endre utca, amely szakaszon a burkolt felületek alatt a főgyűjtőkre csatlakoztatott egymástól független csatornarendszerek helyezkednek el. A rendszerre a felszíni víz víznyelőkkel kerül bevezetésre.

Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a települési mélyvonal környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémát megoldja. A projektben – a pályázathoz csatolt nyomvonaltérkép szerint – az Ipar utcától a Veress Endre utcáig tartó mintegy 2685 fm hosszúságú szakaszának fejlesztése valósult meg, továbbá az érintett terület átfogó vizsgálata, amellyel a meglévő vízelvezetők kihasználtságát optimalizálni lehet.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a terület egészét vizsgálva ki lehessen alakítani egy olyan csapadékvízelvezető rendszert, amely a vízgyűjtő területről érkező vizeket tervezetten a főgyűjtők terhelésének megfelelően szétosztva vezeti el. A cél eléréséhez a teljes terület adottságit vizsgálni kell és ez után lehet pontosan meghatározni a beavatkozásokat.

A meglévő csatornahálózat bővítése elengedhetetlen, továbbá új csapadékcsatornákat is kell építeni azokon a helyeken, ahol a vízelvezetés jelenleg nem megoldott. A terület vízelvezetésének további problémája, a nagy esőzések idején az útburkolaton lefolyó csapadékvíz, amely a víznyelők hiánya miatt nem tud a területről elfolyni, ezért a teljes mélyvonal hosszán új víznyelőket kell építeni.

 

JELLEG / MŰTÁRGY

MUNKA

HOSSZ
(m)

Veress E. u. (Uránbányász tér - Tüzér u. között)

1. főgyűjtőre csatlakozva

csapadékcsatorna hálózat felülvizsgálata, csőszakasz és víznyelő bővítés, szükség szerint új csapadékcsatorna szakaszok építése; befogadó: Új- Füzes árok

1769

Mártírok u. (Szilágyi D. u. - Semmelweis u. között)

4. főgyűjtőre csatlakozva

csapadékcsatorna hálózat felülvizsgálata, csőszakasz és víznyelő bővítés, szükség szerint új csapadékcsatorna szakaszok építése; befogadó: Új- Füzes árok

157

Mártírok u. (Semmelweis u. - Rét u. között)

5. főgyűjtőre csatlakozva

csapadékcsatorna hálózat felülvizsgálata, csőszakasz és víznyelő bővítés, szükség szerint új csapadékcsatorna szakaszok építése; befogadó: Új- Füzes árok

759

4-0-0 főgyűjtő fejlesztése

Ezen a szakaszon csak víznyelők kerültek átépítésre és bekötésre (5 db).

4-1-0 mellékcsatorna fejlesztése

Az 4-1-0 szakaszon, ami a Kandó Kálmán utca déli szakaszán, a csapadékvíz vezeték cserére került, 116 méter hosszban, NA 400 beton csővezeték került fektetésre, 5 db aknával és 13 db víznyelővel (NÁ 315 KG PVC cső, 38 fm hosszban).

A műszaki átadás átvételi eljárása 2019. október 1-én lezárult.

5-0-0 főgyűjtő fejlesztése

Az 5-0-0 főgyűjtő a Semmelweis utcában halad, illetve a Mártírok utca déli oldalán az úttal párhuzamosan. A beavatkozás során a meglévő és megfelelő 180 x 135 cm békaszáj szelvény került takarításra a lerakódott kavics eltávolításával 200 fm hosszban. Ezen a szakaszon a szelvénybe rendbetétele is megtörtént, becsatlakozások, keresztezések kijavításával, víznyelők felbővítésével (4 db) és ráültetett aknák cseréjével (3 db).

5-1-0 mellékcsatorna fejlesztése

A beavatkozás során a meglévő és megfelelő 110 x 90 cm békaszáj szelvény került takarításra, 320 méter hosszan, a benne levő cementálódott hordalék mechanikus fellazításával és kiemelésével. Ezen a szakaszon a szelvénybe rendbetétele is megtörtént, becsatlakozások, keresztezések kijavításával, víznyelők felbővítésével és cseréjével.

5-1-5 mellékcsatorna fejlesztése

Az 5-1-5 szakaszon, ami a Mártírok utca szakasz a Rét utca és a Szabadság utca között, a csapadékvíz vezeték cserére került.
Párhuzamosan folyt a Tettye Forrásház ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrukciója a Mártírok utcai szakaszon nyílt árkos technológiával. A munkák végeztével, a BIOKOM segítségével a teljes szakasz új aszfaltburkolatot kapott.

A műszaki átadás átvételi eljárása 2019. november 13-án lezárult.

A 4-0-0 és az 5-0-0 főgyűjtő vonatkozásában a felújítási munkálatok már 2019-ben elkészültek.

A 2021. szeptember közepén indult kivitelezési munkálatok során az alábbi tervezett fejlesztések történtek meg az 1-0-0 főgyűjtő csapadékvíz-csatorna kapcsán:

  • Kiépítésre került az Új-Füzes ároknál (a Megyeri úti felüljáró északi lábánál) egy 50 m3-es csapadékvíz-tároló medence és vízkivételi műtárgy. Ugyanitt megépültek a csapadékvíz vezetékek betorkoló elemei az Új-Füzes árokba, illetve a betorkolások mederburkolása és a szervízlépcső elhelyezése is megtörtént. A vízkivételi műtárgy gépészeti berendezésekkel ellátásra, illetve az eszközök villamos betáplálásra kerültek.
  • Kiépítésre került a Péchy Blanka téren keresztül a Szivárvány Gyermekház előtti csatlakozó aknáig, a jégpálya keleti és északi oldalán található 1-0-0 B 320 méteres szakasza (betorkolásig).
  • A Veress Endre utcai Rendelőintézet keleti oldalán található kis és nagy parkoló csapadékvíz nyelői elhelyezésre és a hálózatra rákötésre kerültek, szükséges olajfogó egység elhelyezésével.
  • Lefektetésre került a Veress Endre – Ybl Miklós utca kereszteződéstől az Építők útjáig az 1-0-0 csapadékvíz főgyűjtő 166 méter hosszú, 1000 mm ÜPE anyagú gerincvezetéke aknákkal, ahol a meglévő rendszerre csatlakozik.
  • Elkészült a Veress Endre utcai csapadékvíz gerincvezeték, valamint szennyvízvezeték is, mintegy 690 méter hosszban.
  • A Veress Endre utcai Rendelőintézet és az Ybl Miklós utca között a szennyvíz- és a csapadékvíz gerinchálózat építése.
  • A Veress Endre utcában az elkészült rekonstrukciós munkálatokat követően a teljes északi oldali sáv is új aszfalt burkolatot kapott a Tüzér utcától egészen az Ybl Miklós utcáig.
  • Rákötésre került a Szilárd Leó utcai parkoló is a csapadék hálózatra, kb. 70 méter hosszban, szükséges olajfogó egység elhelyezésével.

Az 1-0-0 főgyűjtő vonatkozásában a kivitelezési munkálatok 2022 nyarán befejeződtek.

2-0-0, 3-0-0, 6-0-0 főgyűjtők

2022. márciusában a Vállalkozók nyilatkoztak arról, hogy az építőipari áremelkedések miatt a kivitelezést nem tudják megvalósítani. A három vállalkozási szerződés megszüntetésre került. A három főgyűjtő kivitelezése nem valósult meg.

Települési mélyvonal fejlesztése, TOP-6.3.3-15 -PC1-2016-00005
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 4.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. május 25.
Projektzárás 2022. november 28.
Elszámolható projektköltség 742 018 239 Ft
Igényelt támogatás 742 018 239 Ft
Megítélt támogatás 742 018 239 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 742 018 239 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák