„Help”- Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program

Pécs célja, hogy a városban megkezdett szociális városrehabilitációt célzó projekteket folytassa, az azokat segítő társadalmi felzárkóztatási programokat segítse, támogassa. A TOP-6.9.1-15 felhívás ehhez biztosít pályázati lehetőséget.

A konstrukcióra benyújtandó „Help”- Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című pályázat célja, hogy segítse a TOP 6.7 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját.

A megvalósuló tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A 2007-2013-as fejlesztési ciklusban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen valósította meg a leszakadó városrészek rehabilitációját. A lakhatási feltételek javítását célzó TIOP és DDOP pályázatok mellett „Benned a Létra” címmel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan komplex társadalmi felzárkóztató programot valósított meg, amely összesen 116 embert vont be a célterületen, emellett tanulószobát biztosított az érintett gyermekek részére, szakképzést nyújtott 33 főnek és összesen 17 főt helyezett el a helyi munkaerőpiacon legalább 12 hónapos időtartamra. A projekt megvalósításának további fontos eleme volt a folyamatos szociális munka.

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy Pécsett a szegregációval érintett területek nagysága és a kapcsolódó lakosságszám jelentősen nagyobb, mint amit a korábbi városrehabilitációs projektekben kezelni lehetett. Erről tanúskodik nem csak a Központi Statisztika Hivatal szegregációelemzése, hanem maga az ITS is, amely éppen a szegregációval érintett szignifikáns területnagyság és lakosságszám okán a 2014-2020-as ciklusban is kiemelten folytatandó célként határozza meg a pécsi szegregátumok felszámolását és az érintett lakosság felzárkóztatását. Jelen projekt keretében az érintett városi területek körét Pécs-Somogy, Pécsbánytelep, György-telep és Hősök tere képezi. A projekt csak konzorciumi formában valósítható meg ennek értelmében az együttműködők körét a következő szervezetek képezik: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Khetanipe Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Pécsbányai Kulturális Egyesület, Tegyünk Egymásért Egyesület.

A pályázat keretében ellátandó feladatok:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Projektmenedzsment
 • Szakmai vezetés
 • Nyilvánosság biztosítása

Pécsbányai Kulturális Egyesület

 • Önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése
 • Sport és egészségnap szervezése
 • Életmód Klub működtetése
 • Szupervízió
 • Digitális és nyelvi kompetenciákat erősítő klub működtetése
 • Közösségi kert működtetése
 • Gyermek és Ifjúságvédelmi programok szervezése
 • Kísérleti konyha működtetése
 • Munkaerőpiaci koordináció
 • Boksz Klub működtetése

Tegyünk Egymásért Egyesület

 • A Gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási, készség-fejlesztési programok
 • Bűnmegelőzés a közbiztonság területén;
 • Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok,
 • Kulturális rendezvényszervezés
 • TTT klub működtetése
 • Gasztro klub működtetése
 • Varró klub működtetése
 • Mérnökkert működtetése
 • Szakmai koordináció

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

 • Szupervízió
 • Közösségfejlesztés
 • Szociális koordináció
 • Munkaerőpiaci tanácsadás
 • Folyamatos szociális munka
 • Közösségi animáció
 • Képzési és foglalkoztatási programelemek koordinációja

Khetanipe Egyesület

 • Tanulószoba működtetése
 • Szakmai, közösségi, munkaerőpiaci kordináció
 • Ifjúságsegítés, ifjúsági tanácsadás
 • Jó Szerencsét Közösségi Ház működtetése

A pályázat az érintett keleti városrészből több, mint 300 pécsi rászorulónak nyújtott érdemi segítséget, különös tekintettel a közösségi életre, a gyermekek tanulásának támogatására, a nem iskolarendszerű képzések népszerűsítésére.

A projekt megvalósítása 2020 júniusában zárult.

„Help”- Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program, TOP-6.9.1-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:
Pécsbányai Kulturális Egyesület
Tegyünk Egymásért Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Khetanipe Egyesület

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 3.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 26.
Projektkezdés 2016. szeptember 1.
Projektzárás 2020. június 30.
Elszámolható projektköltség 184 240 000 Ft
Igényelt támogatás 184 240 000 Ft
Megítélt támogatás 184 240 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 184 240 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák