Uránvárosi rendelő kialakítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a fenntartható, fejlődő társadalom, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez az Uránvárosi Rendelő kialakítása című projekt a korszerű háziorvosi és gyermekorvosi rendelők kialakítása révén jelentősen hozzájárul.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1/1. számú ingatlanon található épületben kíván elhelyezni háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket, a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése„ című pályázat keretén belül.

A rendelők működő praxisok, melyek jelenleg a Veress Endre utca 2. intézményben üzemelnek. Az ellátáshoz kapcsolódó helyiségek mérete nem megfelelő, befoglaló méretükön belül nincs lehetőség az előírásoknak megfelelő kialakításukra illetve az intézmény méreténél fogva nem alkalmas az összes, jelenleg benne működő egészségügyi szolgáltatás előírásoknak megfelelő fejlesztésére, korszerűsítésére.

A pályázatban egy jelenleg használaton kívüli épületben kívánjuk elhelyezni a rendelőket, a hatályos jogszabályok és előírásoknak megfelelő kialakítással. Az ingatlan a Pécs 582/13 hrsz-ú belterületi ingatlan, a Kőrösi Csoma Sándor utca 1/1. szám alatt. A felépítmény 2 szintes, megközelíthetősége gyalogosan, tehergépjárművel, személygépkocsival egyaránt biztosított. Meglévő állapotban, déli oldalon az iroda épület a földszinten lábakon áll, mely alá garázssor épült, így szerkezetileg a garázsok és az iroda épülete függetlenek egymástól. Az érintett garázsok megvásárlásra kerültek, majd telekalakítási eljárással egy helyrajzi számra kerültek.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben kívánja elhelyezni 3 gyermek háziorvos rendelőt (3 fős asszisztenssel) és 11 védőnői szolgálatot, akik részben a gyermekorvosok mellett dolgoznak. Az épületen továbbá az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést valósul meg. A tervezéskor a tervezőnek az akadálymentesítés mellett kiemelt figyelmet szükséges fordítania az idősek és a gyermekek épületen belüli zökkenőmentes közlekedésére.

Az épület teljeskörű belső felújítása valósul meg, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az átköltöztetendő orvosi rendelők teljeskörű működésének. A háziorvosi és gyermekorvosi praxisok helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek – folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak - kialakítása is megtörténik a projektben. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok, falfestés, padló burkolatok is teljes körű felújításon esnek át. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálata/ korszerűsítése is megvalósulhat a projektnek köszönhetően.

Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül.  Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre.

Az épület egészén a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell cserélni. Felülvizsgálatra kerül a meglévő gépészeti – fűtési, használati melegvíz – rendszer, mely alapján a meglévő rendszerek fel lesznek újítva. Az épületben a radiátor cseréje szükséges, a radiátorok egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan kerülnek kialakításra.

A projekt fejlesztése során elkészült az épület átalakítására vonatkozó komplett engedélyezési és kiviteli terv, melyek alapján kiírásra került a kivitelezési közbeszerzés, melynek munkálatai 2020 év elején indultak meg, és várhatóan ez év őszére készülnek el.
 

Uránvárosi rendelő kialakítása, TOP-661-16-PC1-2017-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2017. június 29.
Támogatási szerződés aláírása 2017. október 27.
Projektkezdés 2017. május 9.
Projektzárás 2020. december 31.
Elszámolható projektköltség 294 573 954 Ft
Igényelt támogatás 294 573 954 Ft
Megítélt támogatás 294 573 954 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 294 573 954 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák